Care

Binnen de pijler Care zijn wij er voor jou! Soms word je dagelijks leven beïnvloed door gedachten en emoties zoals teleurstelling, schaamte, schuld en verdriet. Het blijft je bezig houden en je lijkt niet uit die ‘cirkel’ te kunnen komen. Het drukt op je schouders en je draagt het met je mee.

Wij geloven dat God door alle situaties heen werkt. Hij is er altijd en Hij is jouw leidsman

Binnen Care mag je komen zoals je bent en willen wij jou graag ontmoeten zonder standpunt, oordeel of conclusie. Wij willen naast jou staan, je bemoedigen en samen met jou zoeken naar de juiste aanpak die past bij jouw vraag. We willen dit doen door in gesprek te gaan, bij jou thuis of in een andere omgeving die voor jou veilig is. We luisteren, denken mee vanuit Bijbelse principes en gebed staat centraal.

Binnen Care hebben we verschillende vormen van hulp:

  • Traject van Gebed | Over het algemeen is dit een kort traject waarin gebed centraal staat onder leiding van de Heilige Geest. De nadruk ligt op gebed in plaats van gesprek.
  • Bevrijdingsgebed | Gebed door 2 personen waarin gebeden word voor bevrijding van banden en machten die niets van doen hebben met het koninkrijk van God.
  • Huwelijksbegeleiding | Begeleiding van stellen waarin problemen en/of spanningen zijn ontstaan binnen het huwelijk.
  • Rouwverwerking | Verlies staat hier centraal. Verlies kent verschillende vormen en reikt verder dan het overlijden van een persoon.
  • Individuele gesprekken | Deze 1 op 1 momenten kunnen variëren van een aantal gesprekken tot een wat langduriger contact. Je kunt je uitspreken, bemoedigingen ontvangen en je krijgt Bijbelse principes aangereikt.
  • Ziekenzalving & gebed

Binnen Care streven we naar de volgende uitgangpunten:

  1. We komen altijd met twee personen
  2. We starten en eindigen bij elke ontmoeting met gebed.
  3. Binnen Mozaiek0118 werken we met een protocol. Dit zijn richtlijnen voor alle werkers in de gemeente, voor het verantwoord en vertrouwelijk omgaan met gegevens die je als werker, uit hoofde van je taak, ter ore of onder ogen komen. Het heeft tot doel een veilige omgeving te scheppen waarin je, bijvoorbeeld in pastorale gesprekken of in voorbede, gerust je hart kunt uitstorten, wetend dat niemand daarmee ‘aan de haal gaat’. Alles wat je hen in de loop van de begeleiding vertelt, behandelen zij vertrouwelijk.

Wil jij met ons in contact komen, dan vragen wij jou dit aanmeldformulier in te vullen. Wij nemen dan contact met je op. Daarnaast zijn we als Care team van Mozaiek0118 op zoek naar een Care-medewerker. Ben je benieuwd naar de vacature? Klik op de onderstaande button.

Hulpvraag aanmelden.      Vacature Care-medewerker

Coördinatoren Care:

Roel Kosters & Renske van de Griend | care@mozaiek0118.nl