Leidersteam Mozaiek0118


Voorgangersteam
Binnen Mozaiek kiezen we voor meervoudig leiderschap. Dat is de reden dat de gemeente twee voorgangers heeft. Het voorgangersteam heeft de dagelijkse leiding in de gemeente.  Het voorgangersteam wordt gevormd door Melvin Blankenstijn en Richard Houmes (interim).

Melvin Blankenstijn werkt drie dagen per week als voorganger voor Mozaiek0118. Kennismaken? Klik hier! 
Richard Houmes bekleedt zijn rol als interim voorganger* voor twee dagen per week. * In de komende periode zullen we opnieuw een procedure starten voor het werven van een tweede voorganger. Tot deze tijd zal Richard als interim voorganger betrokken zijn.

Raad van Opzieners
De Raad van Opzieners heeft als taak het benoemen van voorgangers, het bewaken van het DNA van Mozaiek, het goedkeuren van de jaarlijkse begroting, de zorg voor het voorgangersteam en het meedenken met de visie op lange termijn. We hopen in Mozaiek0118 een raad te vormen in de loop van 2023. Tot het moment dat er een lokale raad van opzieners aangesteld is wordt deze verantwoordelijkheid waargenomen door het Mozaiek Leidersteam.

Coördinatorenteam
Het coördinatorenteam geeft leiding aan de verschillende bedieningen binnen de gemeente. Elke pijler heeft zijn eigen specifieke taken en wordt aangestuurd door een of twee coördinator(en).

Het coordinatorenteam ziet er als volgt uit:
CARE: Renske van de Griend en Roel Kosters
MINISTRY: Judith Roelofsen
WORSHIP: Joelle Blankenstijn en Ruud Roelofsen
WELCOME: Frank van Netten en Joop Blankenburgh
FACILITY: Lennard de Rijke
WAY: Caroline van Tilburg
KIDS: Annemiek de Quelerij 
COMMUNICATIE: Koen Maljaars


Het team van voorgangers en coordinatoren wordt ondersteund door het secretariaat en een controller (penningmeester). De controller heeft een onafhankelijke positie wat eraan moet bijdragen dat de financiële verantwoording richting de gemeente gewaarborgd is.  

SECRETARIAAT: Debora van Netten
CONTROLLER: Jorick Vos (interim ivm. niet vervulde vacature)