Koen Maljaars

Daarom wil ik er met de Heilige Geest op uitgaan om als leerling van Hem, ambassadeur te zijn van Het Goede Leven in Christus in mijn eigen omgeving. 

Dit bericht is geplaatst op 03-07-2022

God heeft mij de eerste (bijna) 30 jaar van mijn leven bijgestaan en ik heb ‘het geloof’ op de meeste momenten als iets moois ervaren. Met de doop wil ik mij volledig aan Hem geven, leven zoals Hij het bedoeld heeft en afstand nemen van eigen invulling en verleidingen. De laatste tijd heb ik ervaren hoe fijn (en ook regelmatig ingewikkeld ;-) deze zoektocht is met Jezus! In die zoektocht leerde ik dat God door mensen werkt. Daarom wil ik er met de Heilige Geest op uitgaan om als leerling van Hem, ambassadeur te zijn van Het Goede Leven in Christus in mijn eigen omgeving. 

Ik heb de laatste jaren ervaren dat dit als een zware taak kan voelen, als een persoonlijke missie die je moet volbrengen. God liet mij zien dat ik het niet als een missie (actiegericht) moet zien maar als een roeping (van binnenuit gedreven voelen - onderdeel van m’n identiteit) en dat ik daarbij een voorbeeld mag nemen aan Zijn discipel Johannes die bekend stond dat hij aan de voeten van de Heere Jezus lag (John. 13:23) en niet door het leven hoef te gaan als Simon de Zelot (IJveraar). Dichtbij Jezus zijn, leven in de intimiteit met Hem dan volgt de rest vanzelf!