Geke van Gurp-Blokland

Zijn liefde is onpeilbaar, onvoorwaardelijk en oneindig. Zelfs het meest kostbare wat God had, zijn enige Zoon Jezus, heeft Hij gegeven zodat het voor altijd goed is tussen God en mij.

Dit bericht is geplaatst op 03-07-2022
Als kind heb ik altijd geweten en geloofd dat God bestaat. Ik heb een traditioneel christelijke opvoeding gehad waar het accent lag op de almacht van God en eerbied voor God. Ik vond het vaak saai maar heb het geloof nooit echt losgelaten. Ik wist dat God er altijd was, maar leefde ook sterk in de traditie van die tijd en ‘hoe het hoorde’. 

Door de jaren heen en een aantal levenservaringen rijker heb ik steeds meer ervaren dat God heel dichtbij is. Eén van mijn 'lijfspreuken' is: ''Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt en dank Hem in al je gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, je hart en gedachten in Christus Jezus bewaren''.

Zijn liefde is onpeilbaar, onvoorwaardelijk en oneindig. Zelfs het meest kostbare wat God had, zijn enige Zoon Jezus, heeft Hij gegeven zodat het voor altijd goed is tussen God en mij. God bemint ons, no matter what. Ik leer steeds meer om het leven van elke dag met Hem te delen en op Hem te vertrouwen. Steeds minder ik-gericht en steeds meer op Hem gericht. Ik vind psalm 27:4 ook heel mooi waarin staat dat ik maar één ding van de Heer vraag en dat is dat ik alle dagen van mijn leven dichtbij Hem wil zijn om te genieten hoe prachtig en vriendelijk Hij is en om Hem steeds meer te leren kennen.